Hoạt động đánh giá ngoài chính thức chương trình đào tạo Kinh tế học theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Từ ngày 24 - 26/10/2023, các chuyên gia của AUN đã thực hiện đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA chương trình đào tạo Kinh tế học của Trường Đại học Kinh tế - Luật.


Công tác đánh giá ngoài theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA của Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á chương trình đào tạo Kinh tế học diễn ra với các hoạt động nghiên cứu hồ sơ, minh chứng, thảo luận, phỏng vấn các bên liên quan (giảng viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, sinh viên, cán bộ hỗ trợ hỗ trợ) và quan sát, kiểm tra cơ sở vật chất. Sau Covid-19, đây là đoàn kiểm định quốc tế đầu tiên sang đánh giá trực tiếp các chương trình đào tạo (CTĐT) tại ĐHQG-HCM nói chung và tại UEL nói riêng. 

 

Chi tiết xem tại đây.  FANPAGE