Họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục thông qua kết quả kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Kinh tế - Luật

       Vào ngày 11/02/2023 đã diễn ra phiên họp thứ XXI Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HN để thông qua kết quả kiểm định chất lượng cơ sở đào tạo chu kỳ 2 của Trường Đại học Kinh tế - Luật. Phiên họp có sự tham dự của PGS.TS. Đinh Văn Toàn Chủ tịch hội đồng, TS. Tạ Thụ Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục ĐHQG-HN, GS. TS Nguyễn Hữu Đức – Nguyên Phó Giám đốc ĐHQG Hà Nội – Trưởng đoàn đánh giá  và các thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục. Trường Đại học Kinh tế - Luật có sự tham gia của PGS. TS Hoàng Công Gia Khánh – Hiệu trưởng và lãnh đạo các phòng chức năng.

       Phiên họp Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục đã nghe trình bày kết quả đánh giá của đoàn đánh giá ngoài, trao đổi trực tiếp giữa các thành viên hội đồng với lãnh đạo Nhà trường. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn đánh giá ngoài, nội dung trao đổi với Trường, Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục thông qua kết quả đánh giá ngoài và công nhận Trường Đại học Kinh tế - Luật đạt chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đào tạo chu kỳ 2.

       Trước đó, Trường Đại học Kinh tế - Luật đã tổ chức đón đoàn chuyên gia đánh giá ngoài làm việc tại Trường từ ngày 09/12/2022 đến ngày 13/12/2022.

       Một số hình ảnh phiên họp Hội đồng:

 

 

 

 

Thông tin và hình ảnh: Phòng Bảo đảm chất lượng tổng hợp  FANPAGE