Liên hệ


Phòng Bảo đảm chất lượng


Phòng A208, khu phố 3, phường Linh Xuân, TP.Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (08) 37244511- (08) 37244555 số nội bộ 6401, 6402 . Fax: (08) 37244500
Email: phongbdcl@uel.edu.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/KTDBCL.UEL

 

 

   FANPAGE