Lịch thi chính thức HK2 năm học 2023-2024 - Hệ Chính quy

Phòng Bảo đảm chất lượng thân gửi đến các bạn sinh viên lịch thi chính thức học kỳ 2 - năm học 2023 - 2024 diễn ra từ ngày 27/5/2024 đến ngày 02/7/2024.

Chi tiết lịch thi xem tại: UIS- Lich thi HK02 - 2023-2024.pdf

Xem lịch thi cá nhân tại: https://myuel.uel.edu.vn/

Chúc các bạn sinh viên ôn thi tốt và đạt được nhiều kết quả cao trong kỳ thi học kỳ 2.

Lưu ý: Các bạn sinh viên lưu ý xem và nhớ giờ thi của mình để tránh đi thi nhầm giờ, nhầm phòng.  FANPAGE