Lịch thi kết thúc học phần tháng 03/2024 - Hệ Bằng 2, Vừa làm vừa học

Phòng BĐCL thân gửi đến anh, chị sinh viên lịch thi kết thúc học phần tháng 03/2024 hệ Bằng 2, Vừa làm vừa học.

Chi tiết lịch thi xem tại: LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THÁNG 03/2024 CÁC HỆ BẰNG 2, VỪA LÀM VỪA HỌC

Xem lịch thi cá nhân tại: https://myuel.uel.edu.vn/

Chúc các anh, chị ôn thi tốt và đạt kết quả cao.

Lưu ý:

1. Đối với lịch thi lần 1 sinh viên sẽ xem lịch thi, ngày thi, phòng thi, giờ thi trên trang cá nhân Myuel trước ngày thi 8 ngày làm việc.

- 2. Đối với lịch thi lần 2 sinh viên xem lịch thi chi tiết ngày thi, phòng thi, giờ thi, trên trang cá nhân Myuel trước ngày thi 3 ngày làm việc.  FANPAGE