Liên hệ giải đáp và tiếp nhận khiếu nại

Hệ Sau Đại học:
- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6405
Email: phuongnv@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách:Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Đại học Chính quy:
- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028.38.7244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Bá Ngọc
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: ngocnb@uel.edu.vn

Hệ Vừa làm vừa học:

- Lãnh đạo phụ trách: Nguyễn Minh Trí
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6405
Email: trinm@uel.edu.vn
- Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Văn Sáng
ĐT: 028 37244555 số nội bộ 6401
Email: sangnv@uel.edu.vn


  FANPAGE